Luonnostaan uteliaita ajattelijoita
ja tarkkoja kuuntelijoita

Kestäviä arvoja ja intohimoa
 

Studio Puistossa ajatukset lentävät vapaasti. Innostus ja intohimo näkyvät työmme jäljessä. Inhimillinen yrityskulttuurimme sekä yhteiset, kestävät arvomme heijastuvat kaikkeen tekemiseemme. Olemme tarkkoja kuuntelijoita ja se tekee meistä hyviä suunnittelijoita.

ASiakaslähtöistä suunnittelua

Otamme asiakkaamme tiiviiksi osaksi tiimiämme koko yhteisen projektin ajaksi. Osaamme ideoida ja visioida, mutta tartumme myös rivakasti toimeen.

Puisto nimessämme muistuttaa kantavista arvoistamme suunnitella kestävästi ihmistä ja luontoa kunnioittaen. Ja ovathan puistot omiaan tuomaan ihmiset yhteen – aivan kuten suunnittelemamme rakennukset.

Tutustu tiimiimme

Mikko Jakonen

ARCHITECT SAFA, Co-founder
+358 44 022 5022
[email protected]
 

”Nautin kokonaisuuksien suunnittelemisesta jokaista pienintä yksityiskohtaa myöten. On myös todella hienoa, kun yhdessä taitavien tekijöiden kanssa pystymme löytämään oikeat ratkaisut suunnitelmien viemisestä käytäntöön. Haluan aina käyttää luonnollisia materiaaleja niille ominaisella tavalla. ”

Emma Johansson

ARCHITECT SAFA, Co-Founder
+358 50 372 2743
[email protected]
 

”On erityisen motivoivaa yhdessä asiakkaan kanssa löytää jokaisen tilanteen ja kohteen optimaalisin ratkaisu. Erinäisten osatekijöiden luova ja kunnianhimoinen yhteensovittaminen tekee jokaisesta suunnittelutyöstä ainutlaatuisen ja kiinnostavan haasteen.”

Sampsa Palva

ARCHITECT SAFA, CEO, co-founder
+358 40 823 9359
[email protected]
 

”Haluan luoda merkityksellisiä kokemuksia ja hyviä asuinympäristöjä, jotka rikastuttavat ihmisten arkea ja elämää. Kestävät, toimivat ja kauniit tilat syntyvät monialaisen tiimityön ja ratkaisukeskeisen asenteen avulla.”

Heikki Riitahuhta

ARCHITECT SAFA, co-founder
+358 50 433 2757
[email protected]
  

”Innostun kunnianhimoisista konsepteista, jotka yhdistävät ihmiskeskeisen suunnittelun, liikeidean ja kestävän ajattelun innovatiivisella tavalla luoden maailmaan jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Työssäni minulle onkin palkitsevinta nähdä kaikkein kunnianhimoisimpienkin projektien muuttuvan todeksi.”

Willem van Bolderen

ARCHITECT SAFA, co-founder
+358 40 415 1433
[email protected]
 

 ”Lapsena haaveilin keksijän ammatista. Minulle arkkitehtuuri on eräänlaista keksimistä. Se on tilojen luomista innovatiivisen materiaalien käytön ja rakennustekniikan kautta.”

Sam-Erik Ruttmann

DIRECTOR OF GLOBAL HOSPITALITY DEVELOPMENT
+358 50 347 8039
[email protected]
 

”Haluan tarjota yksilöllisiä majoitusratkaisuja, jotka mukautuvat tämän päivän matkailijoiden tarpeisiin, iästä riippumatta. Suhtaudun asioihin aina avoimesti ja näen haasteet ovina uusille avauksille.”

Jana Nitschke

ARCHITECT M.ARCH
+45 71790930
[email protected]
 

”Arkkitehtuuriopintoni ovat tuoneet minut yhä kauemmas pohjoiseen. Suomen luonnon avaruus ja pimeys eristyneisyyden konseptina kiehtoo minua. Pohjoismaissa työskentelyssä on jotain niin uniikkia. Odotan innolla uusien saunojen suunnittelua!”

Emilia Hakulinen

ARCHITECT M.SC. SAFA
+358 50 554 5682
[email protected]
 

”Minua ajaa eteenpäin tieto siitä, että voimme rakentaa kestävämmin ja vaikuttaa toiminnallamme tulevaisuuteen. Haluan tehdä arkkitehtuuria, joka paitsi parantaa ympäristöään, tuo myös iloa ja oivalluksia.”

Olli Keskinen

Brand lead / architect B.sc.
+358 40 518 6653
[email protected]
 

”Uskon, että parhaimmillaan arkkitehtuuri ei ole vain funktioidensa summa, vaan se herättää vahvoja tunteita ja ainutlaatuisia kokemuksia, jotka jättävät elämänmittaisen muistijäljen.”

Maiju Koskela

INTERIOR ARCHITECT
+358 40 503 3682
[email protected]

”Arvostan hallittuja kokonaisuuksia, joissa on vahva tunnelma ja sisustuksellinen ote. Sytyn tiloista, jotka ovat tasapainoisia ja seesteisiä ja jotka huokuvat yksinkertaisuutta ja hienostuneisuutta.”

Sami Logren

ARCHITECT SAFA, Partner
+358 40 835 6493
[email protected]
 

”Yksikään projekti ei ole samanlainen, ja se on tämän homman ehdoton rikkaus mutta myös haaste. Jokaisessa projektissa on löydettävä juuri sen oma juttu ja fiilis erilaisten reunaehtojen ristitulessa. Aina on kuitenkin hyvä muistaa, että yksinkertainen on kaunista.”

Ioana Maftei

ARCHITECT m.sc.
+358 44 936 0923
[email protected]
 

”Minua motivoi työssäni yksinkertaisen tyylikkyyden ja käytännön toteutuksen yhdistäminen tavalla, joka tukee alkuperäistä visiota ja konseptia. Studio Puistossa arvostan erityisesti vastuullisuuden huomioivaa toimintatapaa.”

Pekka Tainio

Architect SAFA
+358 50 371 9665
[email protected]
 

”Parhaiden ratkaisuiden etsiminen jokaiseen projektiin motivoi minua. Erityislaatuinen arkkitehtuuri syntyy useasti kyseenalaistamalla sekä uusia ja tavanomaisesta poikkeavia konsepteja ja ratkaisutapoja löytämällä.”

Heikki Muntola

ARCHITECT SAFA
+358 50 543 2089
[email protected]

”Nautin kontekstin huomioivasta suunnittelusta ja kiinnostavien uusien suunnitteluratkaisujen luomisesta – samoin kuin työskentelystä inspiroivien ihmisten kanssa.”

Théophile Paquet

ARCHITECT m.sc.
+358 40 851 8061
[email protected]
 

”Minua viehättää työssäni erityisesti uusien suunnittelutapojen löytäminen kehittyneiden digitaalisten työkalujen avulla, soveltamalla niitä tietoisesti kontekstiin, suunnitelmaan tai konseptiin.”

Annika Tuominen

ARCHITECT SAFA
+358 44 084 1810
[email protected]
 

”Uskon, että kauniit ja äärimmäisen toimivat rakennetut ympäristöt lisäävät käyttäjiensä hyvinvointia. Haluan tehdä laadukkaasta arkkitehtuurista osan ihmisten jokapäiväistä elämää, kaikkien nähtävää ja kaikkien koettavaa.”

Tuula

Vitie

INTERIOR ARCHITECT
+358 41 527 7745
[email protected]
 

”Tavoitteenani on suunnitella vaivattomia tiloja, joissa mieli lepää. Se onnistuu yhdistelemällä estetiikkaa ja toiminnallisuutta sekä tuomalla mukaan rauhallisuutta, selkeyttä, rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä.”

Vanhempainvapaalla

Kia Vuoksenmaa

MARKETING & COMMUNICATIONS
+358 44 273 1307
[email protected]
 

”Minusta on ihanaa tehdä markkinointia kiinnostavalla alalla. Opin jatkuvasti lisää arkkitehtuurista, ja eri projektit pitävät työn jännittävänä. Pidän myös tärkeänä, että saan markkinoida yritystä, jonka arvojen takana seison.”

Anna Björn

ARCHITECT m.sc.
[email protected]
+358 040-350 4893
 

”Suunnittelijana minua kiinnostaa rakennetun tilan ja ympäristön harmoninen suhde toisiinsa ja se miten paikan erityispiirteitä ja luontoa kunnioitetaan lopputuloksessa. Heittäydyn yhteistyöhön käyttäjän ja suunnittelutiimin kanssa luomaan muuntojoustavia tiloja, jotka tarjoavat samalla kokemuksellista ja kestävää arkkitehtuuria.”

Hanmo Gu

ARCHITECT SAFA
[email protected]
+358 45 150 5042
 

”Pidän arkkitehtuurin suunnitteluprosessista. On mielenkiintoista nähdä mikä toimii ja kokeilla erilaisia tapoja ratkaista haasteita.”

Sichen Dong

ARCHITECT M.A.
[email protected]
+358 44 244 7706
 

“Työskennellessäni arkkitehtinä, syvennyn materiaaleihin, rakenteelliseen tilaan ja tektoniseen ilmaisuun. Samalla kompakti ja systemaattinen lähestymistapa inspiroi minua sekä aikaisessa konseptisuunnittelussa, että myöhemmissä työskentelyn vaiheissa.”

Jenni Suurhasko

Interior Architect
[email protected]
+358 40 704 7866
 

”Suunnittelijana koen, että onnistuneessa tilassa visuaalisuus ja funktionaalisuus kulkevat käsi kädessä ja tilaratkaisuissa on huomioitu kestävän suunnittelun periaatteet. Minua inspiroivat erityisesti urbaanit kaupunkiympäristöt, joista löytää yllättäviä kontrasteja, karheutta ja kauneutta.”

 

Moritz Schineis

ARCHITECT M.sc.
[email protected]
+49 1766 0021 233
 

”Minulle arkkitehtuurissa on kyse tilojen luomisesta ihmisille yhdistäen heidät ympäristöön sekä luontoon. Työssäni haluan tutkia luonnollisten materiaalien mahdollisuuksia, etenkin puun. Puussa kiehtoo sen monipuolisuus, patina, tekstuuri ja lämpö.”

 
 
 

Elina Libba

Interior architecture intern
[email protected]
+358 40 963 8133
 

”Olen aina ollut hyvin kiinnostunut ihmisistä tiloissa, ja siitä miten tilallisesti eri tavoilla voidaan luoda kokemuksia, herättää tunteita ja vaikuttaa hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Mielestäni parhaimmat tilat onkin suunniteltu aina käyttäjälähtöisyyttä, ajatonta kauneutta ja funktionaalisuutta ajatellen.”

Francesco Allaix

project manager &
sustainability coordinator
[email protected]
+358 44 066 6009
 

”Luovat kokonaisvaltaiset ratkaisut on intohimoni. Suunnittelulla on vaikutus ja meidän suunnittelulla on oltava osallisena kohti parempaa planeettaa. Tähtään tiimityössä siihen että käyttäjän hyvinvointi on linjassa ympäristön kestävyyden kanssa. Tämä on helpompaa saavuttaa näin stimuloivassa ja kosmopoliittisessa studiossa.”

Mayumi Lounela-Itoh

architecture intern
[email protected]
 
 

Minua on kiehtonut erityisesti rentouttavat tilat, mukaan lukien sauna ja kylpy. Vahvat kokemukset voivat auttaa meitä parantumaan niin fyysisesti kuin myös henkisestikin. Tästä syystä tavoitteeni on luoda rentoutumista muotoilun voimalla.

Tutustu tiimiimme

No data was found

Mikko Jakonen

ARKKITEHTI SAFA, OSAKAS
+358 44 022 5022
[email protected]

”Nautin kokonaisuuksien suunnittelemisesta jokaista pienintä yksityiskohtaa myöten. On myös todella hienoa, kun yhdessä taitavien tekijöiden kanssa pystymme löytämään oikeat ratkaisut suunnitelmien viemisestä käytäntöön. Haluan aina käyttää luonnollisia materiaaleja niille ominaisella tavalla. ”

Emma Johanson

ARKKITEHTI SAFA, OSAKAS
+358 50 372 2743
[email protected]

”On erityisen motivoivaa yhdessä asiakkaan kanssa löytää jokaisen tilanteen ja kohteen optimaalisin ratkaisu. Erinäisten osatekijöiden luova ja kunnianhimoinen yhteensovittaminen tekee jokaisesta suunnittelutyöstä ainutlaatuisen ja kiinnostavan haasteen.”

Sampsa Palva

ARCHITECT SAFA, Osakas
+358 40 823 9359
[email protected]
 

”Haluan luoda merkityksellisiä kokemuksia ja hyviä asuinympäristöjä, jotka rikastuttavat ihmisten arkea ja elämää. Kestävät, toimivat ja kauniit tilat syntyvät monialaisen tiimityön ja ratkaisukeskeisen asenteen avulla.”

Mikko Jakonen

ARKKITEHTI SAFA, OSAKAS
+358 44 022 5022
[email protected]

”Nautin kokonaisuuksien suunnittelemisesta jokaista pienintä yksityiskohtaa myöten. On myös todella hienoa, kun yhdessä taitavien tekijöiden kanssa pystymme löytämään oikeat ratkaisut suunnitelmien viemisestä käytäntöön. Haluan aina käyttää luonnollisia materiaaleja niille ominaisella tavalla.”

Emma Johanson

ARKKITEHTI SAFA, OSAKAS
+358 50 372 2743
[email protected]

”On erityisen motivoivaa yhdessä asiakkaan kanssa löytää jokaisen tilanteen ja kohteen optimaalisin ratkaisu. Erinäisten osatekijöiden luova ja kunnianhimoinen yhteensovittaminen tekee jokaisesta suunnittelutyöstä ainutlaatuisen ja kiinnostavan haasteen.”

Sampsa Palva

ARCHITECT SAFA, PARTNER
+358 40 823 9359
[email protected]
 

”Haluan luoda merkityksellisiä kokemuksia ja hyviä asuinympäristöjä, jotka rikastuttavat ihmisten arkea ja elämää. Kestävät, toimivat ja kauniit tilat syntyvät monialaisen tiimityön ja ratkaisukeskeisen asenteen avulla.”

Ota yhteyttä

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET

yleiset asiat

[email protected]

matkailuhankkeet
[email protected]

työhakemukset
[email protected]

tiedotus- ja suhdetoiminta
[email protected]


KATUOSOITE

Mariankatu 7 A 4
00170 Helsinki
Suomi

LASKUTUS

OpusCapita Group Oy
OVT-ID:
003725995227

VAT
FI25995227