Palvelut

1. Tarveselvitys ja hankesuunnittelu

Projektin aluksi määritellään yhdessä sen tavoitteet ja tarpeet. Selvitämme aktiivisesti erilaisia tilanhankintavaihtoehtoja, ja joskus käynnistämme itsekin projektin löydettyämme kiinnostavan tilan. Tässä vaiheessa tehdään projektisuunnitelma ja asetetaan taloudelliset puitteet.

2. Ehdotussuunnittelu

Rakennuspaikka ympäristöineen toimii suunnittelun lähtökohtana. Vierailemme paikan päällä luonnostellen ja ideoiden useita erilaisia ratkaisuja. Rakennuksesta suunnitellaan vaihtoehtoisia konsepteja, joista yksi valitaan yleissuunnittelun pohjaksi. Tässä vaiheessa projektia voidaan vielä vaikuttaa suurimpaan osaan sen kustannuksista. Siksi käytämme aikaa parhaiden mahdollisten ratkaisujen etsimiseen, ja kestäviin materiaali- ja energiaratkaisuihin paneudutaan jo ehdotusvaiheessa.

3. Yleissuunnittelu

Yleissuunnittelun aikana ehdotus kehitetään toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi. Eläydymme asiakkaamme ja tilan käyttäjän maailmaan, selvittäen kaikki tilan käyttöä koskevat tarpeet ja toiveet. Osallistavien työtapojemme avulla varmistamme sen, että näihin tarpeisiin vastataan suunnittelun keinoin. Ratkomme tekniset ja rakennuksen kestävyyttä sekä ekologisuutta koskevat kysymykset, ja teemme yhdessä päätöksiä materiaali- ja energiavalintojen suhteen.

4. Rakennuslupatehtävät

Yleissuunnitelman valmistuttua vuorossa on rakennuslupaprosessin läpi vieminen. Valmistelemme lupaa varten tarvittavat asiakirjat, koordinoimme prosessin, ja hoidamme tarvittavat neuvottelut viranomaisten kanssa. Hyvin tehdyt luonnokset ja lupakuvat sekä huolellinen valmistautuminen lupaprosessiin auttavat neuvotteluiden viemisessä läpi mahdollisimman sujuvasti.

5. Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelun alkaessa kehitämme yleissuunnitelman piirustuksiksi ja dokumenteiksi, joiden perusteella voidaan kilpailuttaa urakoitsijat sekä tehdä rakennustyöt. Tämä suunnitteluvaihe on syytä hoitaa tarkasti, jotta suuremmilta yllätyksiltä vältytään rakentamisen aikana: verkostoomme kuuluu useita yrityksiä joiden kanssa työskentelystä meillä on hyviä kokemuksia, ja olemme apuna myös uusien kumppaneiden valinnassa. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään yksityiskohtaisia päätöksiä rakenteista, tuotteista, materiaaleista ja kiinteistä kalusteista sekä pihasuunnittelusta.

6. Rakentamisen valmistelu ja valvonta

Kumppaneiden valinnan jälkeen päästään aloittamaan rakennustyöt. Hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki on meille ensiarvoisen tärkeää, sillä sitoutuneiden tekijöiden kanssa rakentamisen aikaisiin haasteisiin löydetään parhaita ratkaisuja ja mahdollisiin yllätyksiin voidaan reagoida joustavasti. Voimme myös tarvittaessa auttaa työmaan koordinoimisessa ja valvoa työmaata sekä sen kaikkien osapuolten työskentelyä.

7. Rakennuksen käyttöönotto

Projektin valmistuttua osallistumme vastaanottotarkastukseen ja autamme mahdollisen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisessa. Tuotamme myös markkinointiaineistoa, esittelemme kohdetta, sekä opastamme ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä asiakkaamme tarpeiden mukaan.

8. Projektin elinkaaren seuranta

Työmme ei lopu vielä projektin valmistumiseen, vaan seuraamme kohteidemme kehitystä ja elinkaarta. Usein rakennuksen elinkaaren kehittyessä ilmenee tarpeita muutos- tai huoltotöille, tai asiakkaamme päättävät tarttua kokonaan uuteen projektiin kanssamme. Haluamme myös muistaa asiakkaitamme erityisen Puisto-kirjan myötä: siihen kokoamme projektin eri vaiheista ja sen lopputuloksesta kuvia ja kertomuksia muistoksi rakennusajasta.