Tehtävä
Majoituskonseptin prototyyppi

Vuosi
Kivijärvi Resort 2017-, Niliaitan prototyyppi 2019-20

Laajuus
Matkailualue 2500 kem2, Niliaitan prototyyppi 36kem2/ 30hum2

Työn tilaaja
Kivijärven kunta

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Heikki Muntola, Guillaume Keidel, Maiju Koskela (Interior)

Yhteistyökumppanit
Rakennesuunnittelu: BD-Con Oy, LVI-Suunnittelu: LVI-insinööritoimisto Jorma Niemonen Oy, Sähkösuunnittelu: Karawatski Oy, Urakoitsija puurakenteet: Laadulla Oy, Urakoitsija teräsrakenteet: Jake-Man Oy, Sisäpinnat / kiintokalusteet: Petri Leppänen

Osaamisalueet
Konseptisuunnittelu, aluesuunnittelu, loma- ja matkailurakentaminen

Kivijärvi Resort

Kivijärven elämyksellisen matkailualueen suunnittelu lähti liikkeelle seudun ainutlaatuisesta luonnosta ja läheisestä Salamajärven kansallispuistosta. Pääkohderyhmänä ovat laadukkaaseen majoittumisen tasoon tottuneet luontomatkailijat. Rakennuspaikalta löytyy useita eri tyyppisiä paikkoja ja luontotyyppejä ja koko laajan alueen käsittely yhden tyyppisellä majoitusrakennuksella tuntui mahdottomalta. Paikan henki, luonnon kokeminen sellaisenaan, hiljentyminen ja aistielämykset olivat suunnittelua ohjaavia lähtökohtia. Luonnon säilyttäminen mahdollisimman koskemattomana ja luonnon ehdoilla rakentaminen toimi myös perustana kaikkeen suunnitteluun.

Syntyi konsepti eri tavoilla luontoon sijoittuvista majoitusyksiköistä. Yksi on maahan juurtunut, maasta kasvava ja voimaa ammentava. Toinen kelluu veden päällä, jolloin järven tuoksut ja veden pinnasta heijastuva valo ovat elämystä vahvasti ohjaavia tekijöitä. Kolmas tyyppi on nostettu irti maasta, ylös ilmaan. Kokemus on vahvasti arjesta irtaantunut. Kontrasti villin luonnon ja turvallisen sisätilan välillä korostuu.

Yhteensä uusia majoitusyksiköitä on alueelle suunniteltu n. 50 kappaletta. Näiden lisäksi rantaan on suunniteltu sauna- ja kokousrakennus, joka sekin on osittain sijoitettu veden päälle. Kaikki uuden alueen rakennukset suuntautuvat Kivijärvessä sijaitsevan luodon päälle sytytettävää tulta kohti. Tuli on alueella kuljettaessa aina läsnä ja auttaa orientoitumaan ja keskittymään olennaiseen.

Niliaitan prototyyppi

Kivijärvi Resort -projektin seuraava vaihe aloitettiin Niliaitta-tyyppisen majoitusyksikön tarkemmalla suunnittelulla ja prototyypin rakentamisella. Niliaitta on perinteinen lappilainen alun perin varastokäyttöön tarkoitettu rakennustyyppi. Kivijärvi sijaitsee Suomenselän alueella Keski-Suomessa ja alueella on aiemmin ollut saamelaisasutusta. Suomenselän maasto on ympäristöä korkeammalla, ja sen luontotyyppi erilainen, lähempänä pohjoisempien alueiden luontoa. Aluetta onkin kutsuttu nimellä Lapin sormi. Näistä syistä tuntui luontevalta tehdä Lappilaisesta rakennustyypistä moderni sovellus juuri Kivijärvelle.

Aitan sisällä kokemus on ainutlaatuinen. Koko seinän kokoisen lasin ansiosta visuaalinen yhteys ympäröivään luontoon on mahdollisimman esteetön. Ikkunan takaa avautuva maisema hallitsee sisätilaa ja elämystä tarkoituksellisesti ja eleetön sisustus ja pinnat toimivat tälle neutraalina hallittuna taustana. Yhden pilarin varaan nostaminen aiheuttaa minimaalisen kosketuksen alla olevaan luontoon ja rakennustöiden jälkeen aitan alapuolinen metsämaasto on palautettu alkuperäiseen asuunsa siirtokunttaa käyttämällä. Aitalle kuljetaan kapeaa polkua pitkin ja prototyyppi on tarkasti sijoitettu niin, että rakennustöiden takia on jouduttu kaatamaan vain muutama puu. Ulkomateriaaleiltaan ja väritykseltään rakennus sulautuu ympäröivään luontoon ja hätkähdyttävästä ulkomuodosta huolimatta tuntuu kuin se olisi aina sijainnut paikallaan. Puurakenteisen aittaosan materiaalimaailma on kauttaaltaan ekologinen. Puuta on käytetty kaikissa sisäpinnoissa, rakenteissa ei ole muovia ja eristeenä on käytetty ekovillaa. Puu luo myös viihtyisän ilmapiirin, terveellisen sisäilman ja miellyttävän akustiikan. Akustiikan pehmeyteen vaikuttaa myös valittu moderni kulmikas sormipaneeli. Varustelutasoltaan aitta vastaa hyvätasoista hotellihuonetta. Vesiklosetti, tilava suihku ja minikeittiö on kaikki sijoitettu aitan keskelle jäävään ympäri kierrettävään ytimeen. Tähän ytimeen on myös integroitu kaikki tekniikka: ilmanvaihtokone, ilmalämpöpumppu, vesivaraaja ja sähkökeskus. Ratkaisu mahdollistaa aitan muiden seinä- ja kattopintojen pitämisen mahdollisimman puhtaina teknisistä asennuksista, mikä luo harmonisen ja hallitun yleisvaikutelman. Vesi- ja viemäriputket, sekä sähkökaapelit kulkevat aittaan ulkoportaan alla kotelossa

Lisää projekteja