Tehtävä
Leirintä- ja matkailualueen konseptisuunnitelma

Vuosi
2019-2020

Laajuus
480.000 m2

Työn tilaaja
Naantalin kaupunki

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Sami Logren, Monica Romagnoli, Théophile Paquet

Osaamisalueet
Aluesuunnittelu, matkailukonseptointi, taloudelliset laskelmat, kestävä suunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, palvelukonseptointi

Villan tilan alueen suunnitelma on tehty Naantalin leirintäaluematkailun kehittämissuunnitelman jatkoksi. Työn aikana Villan tilalle ideoitiin mahdollisuuksia uudenlaisen kiinnostavan ja elämyksellisen leirintä- ja matkailualueen luomiseksi.

Villan tilan kokonaissuunnitelmassa tutkittiin huolellisesti rakentamiselle soveltuvat paikat olemassa olevan leirintäalueen laajentamiseksi, sekä muun majoitus- ja palvelurakentamisen sekä aluerakenteiden sijoittamiseksi. Alueen luonnonläheisyys, koskemattomat ranta-alueet, kumpuilevat kallio- ja metsämaastot sekä maisemallisesti tärkeät pelto- ja niittyalueet ovat olleet suunnitelman oleellisia lähtökohtia, ja suunnitelmat on tehty hienovaraisesti alueen erityispiirteitä kunnioittaen.

Koko alueelle tehdyistä ideakonsepteista valittiin neljä, joista luotiin tarkemmat majoitus- ja palvelukonseptit ideasuunnitelmien sekä havainnekuvien avulla. Ideasuunnitelmissa esitettiin off-grid- majoitusratkaisuja, elämyksellistä rantamajoitusta, ympärivuotista majoitusta sekä alueen sydämenä toimiva rantapaviljonki sekä ranta-alue.

Lisää projekteja