Tehtävä
Yleissuunnitelma alueen kehittämiseksi

Vuosi
2018

Laajuus
43.800 m2

Työn tilaaja
Naantalin kaupunki

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Sami Logren, Ioana Maftei, Tiina Juuti, Jenna Ahonen, George Michelin

Yhteistyökumppanit
VSU Maisema-arkkitehdit, SWECO Ympäristö

Osaamisalueet
Area planning, spatial planning, tourist areas, cultural heritage, traditional construction, inclusive design

Naantalin vanhankaupungin ranta on ainutlaatuinen kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävä alue, joka on myös Naantalin matkailuelinkeinon sydän. Lisäksi alueella on erittäin suurta potentiaalia kehittyä entistä elävämmäksi, houkuttavammaksi ja ympärivuotisemmaksi.

Yleissuunnitelmaprosessin lopputuloksena on historiallisen ympäristön huomioon ottava ja paikan henkeen soveltuva suunnitelma, jonka perusteella Naantali tulee lähivuosina kehittämään Vanhankaupungin rannan aluetta.

Naantalin Vanhankaupungin rannan yleissuunnitelma on tehty avoimena ja osallistavana suunnitteluprosessina, jossa alueen toimijat, asukkaat ja päättäjät on otettu mukaan. Suunnittelun aikana hankkeelle tehtiin Studio Puiston sekä yhteistyökumppaneiden toimesta nettisivut jossa hankkeen edistymistä esiteltiin, totetutettiin paikkatietopohjainen selainpohjainen kysely jossa alueen toimijat ja asukkaat saivat kertoa toiveistaan, peloistaan ja ideoistaan alueeseen liittyen. Lisäksi paikalla järjestettiin avoin suunnittelutyöpaja ja kohdennettuja haastatteluja, joissa ideoista päästiin keskustelemaan laajemmin. Suunnitelman tulokset julkistettiin hankenettisivuilla ja avoimessa esittelytilaisuudessa Naantalin kaupungintalolla.

Hankkeen toteutus on käynnistymässä vuoden 2020 aikana, alkaen keskeisen Siltapuiston sekä historiallisten venealtaiden alueelta.

Lisää projekteja