Tehtävä
Senioriasumisen konsepti ja palvelutalo

Vuosi
2017-19

Laajuus
3285 m2

Työn tilaaja
Arttuasunnot Oy

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Pauliina Kujala, Tiina Juuti, Tuula Vitie, Julius Kekoni

Yhteistyökumppanit
Maisemasuunnittelu: Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy, Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen, LVI-suunnittelu: Optiplan Oy, Sähkösuunnittelu: Optiplan Oy, Visualisoinnit: VizArch, Kuvat: Riikka Kantinkoski (Interior), DECOPIC (Exterior)

Osaamisalueet
Konseptisuunnittelu, rakennussuunnittelu, sisustussuunnittelu

Uudistettua palveluasumista

Hämeenlinnassa sijaitseva Puistonmäen palvelutalo on viidenkymmenen palveluasunnon ja niiden yhteistilojen muodostama kokonaisuus. Suunnittelun lähtökohtana oli kehittämämme Senioriasumisen uusi aika -konsepti, jossa etsittiin uudenlaista lähestymistapaa senioriasumiseen, tavoitteena tehdä asukkaiden elämästä viihtyisämpää, yhteisöllisempää ja merkityksellisempää.

Uusi konsepti senioriasumiseen

Uusi asumiskonsepti kehtitettiin käyttäjäkeskeisesti ja pyrimme muodostamaan vahvan käsityksen siitä, millaisille käyttäjäryhmille konsepti on tarkoitettu ja mihin tarpeisiin sen tulisi vastata. Määrittelimme käyttäjätutkimusten ja työpajojen pohjalta erilaisia asukasprofiileja, jotka auttoivat meitä puolestaan ymmärtämään, miten erilaiset asukkaat ja heidän tarpeensa tulisi huomioida hankkeen eri vaiheissa.

Käyttäjäkokemus rakennettiin neljän keskeisen teeman ympärille: yhdessä asuminen, yhdessä oppiminen, yhdessä työskentely ja yhdessä tunteminen. Tärkeänä lähtökohtana oli yhteisöllisyyden tukeminen ja siihen rohkaiseminen sekä tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden tunteiden tuominen osaksi asukkaiden arkea. Jokapäiväistä asumiskokemusta tutkittiin arkipolun kautta tunnistaaksemme tilat ja tilanteet, joissa arkkitehtuuri voisi parhaiten tukea valittuja teemoja ja parantaa asukkaiden yleistä elämänlaatua.

Tilasuunnittelu

Yhteistilojen suunnittelussa otettiin huomioon niiden käyttö vuorokauden eri aikoina ja kartoittiin asukkaiden tarpeet yhteistilojen käytön suhteen. Esimerkiksi ensimmäisen kerroksen ravintolan käyttöä tarkasteltiin tunti tunnilta, jotta pystyimme suunnittelemaan tilan käyttötarkoituksiinsa mahdollisimman mukautuvaksi, toiminnallisuudesta aina materiaalivalintoihin saakka. Seurauksena on moniaistinen ravintolatila, joka mukautuu erilaisiin tarpeisiin ja hetkiin päivän aikana.

Ravintolan lisäksi pohjakerroksessa on takkahuone, sauna ja kylpyosasto, pyykkihuone sekä hoitohuone. Takkahuoneeseen luotiin viihtyisä ja kodikas tunnelma, joka houkuttelee asukkaita lukemaan, pelaamaan lautapelejä ja katsomaan tv:tä yhdessä. Saunassa ja kylpyosastossa pyrittiin rauhoittavaan ja rentouttavaan tunnelmaan, joka tuo ripauksen luksusta asukkaiden arkeen.

Asunnot sijaitsevat pääosin ylemmissä kerroksissa, joissa on niiden lisäksi kerroskohtainen yhteistila, on voidaan käyttää esimerkiksi aamuisin kahvihuoneena. Yhteistila tuo pohjakerroksen palveluita myös asuinkerroksiin sekä luo mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön turvallisesesti oman asuinkerroksen asukkaiden välillä. Yhteistilat rohkaisevat kaikkia astumaan ulos asunnoistaan ja olemaan siten aktiivisempia ja sosiaalisempia. Lisäksi ne toimivat myös puoliyksityisinä tiloina asuntojen ja pohjakerroksen julkisten ja puolijulkisten tilojen välillä.

Arkkitehtuuri

Asunnot ovat suunniteltu siten, että ne jakautuvat pienempiin tiloihin, joista jokaisella on oma tarkoituksensa ja toimintonsa. Tämä saa asunnon tuntumaan suuremmalta ja mahdollistaa jopa lyhyet kävelylenkit asunnon sisällä. Jokaisessa asunnossa on myös oma suuri terassi, joka tuo luonnon ja kasvillisuuden jokaisen ulottuville, erityisesti myös niille, joiden toimintakyky on jo heikentynyt.

Rakennuksen piha-alueet soveltuvat erilaisiin aktiviteetteihin, kuten pienviljelyyn, iltapäiväkävelyihin sekä tietysti saunomiseen pihalla sijaitsevassa puusaunassa. Rakennus on lähialueen maamerkki ja erottuu ympäristöstään korkeutensa vuoksi. Pienempi, inhimillinen mittakaava on kuitenkin läsnä rakennuksen jalustanomaisessa pohjakerroksessa, jonka julkiset toiminnot korostuvat suurten ikkunoiden ja erilaisten julkisivumateriaalien ansiosta.

Riippumatta siitä kuinka ja missä asukkaat viettävät aikaansa Puistonmäen palvelutalossa, meidän tavoitteenamme oli luoda mukava, mukautuva ja turvallinen ympäristö – ja, mikä tärkeintä, saada se tuntumaan kodilta.

Lisää projekteja