Tehtävä
Senioriasumisen konsepti ja palvelutalo

Vuosi
2017-19

Laajuus
3285 m2

Työn tilaaja
Arttuasunnot Oy

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Pauliina Kujala, Tiina Juuti, Tuula Vitie, Julius Kekoni

Yhteistyökumppanit
Maisemasuunnittelu: Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy, Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jorma Jääskeläinen, LVI-suunnittelu: Optiplan Oy, Sähkösuunnittelu: Optiplan Oy, Visualisoinnit: VizArch

Osaamisalueet
Konseptisuunnittelu, rakennussuunnittelu, sisustussuunnittelu

Uudistettua vanhustenhoitoa

Puistonmäen palvelutalo on viidestäkymmenestä yksittäisestä asunnosta koostuva tuetun asumisen koti, joka sijaitsee Hämeenlinnassa. Suunnittelussa halusimme keskittyä arkkitehtuurin lisäksi siihen, kuinka voisimme sisällyttää suunnittelukonseptiin uudenlaisen lähestymistavan senioriasumiseen, tavoitteenamme tehdä asukkaiden elämästä helpompaa ja merkityksellisempää.

Uusi konsepti senioriasumiseen

Suunnitteluprosessissa noudatimme holistista, käyttäjäkeskeistä lähestymistapaa ja pyrimme saamaan perusteellisen käsityksen siitä, ketkä voisivat olla tämän senioreiden asumisyhteisön tulevia asukkaita. Teimme useita käyttäjätutkimuksia ja järjestimme workshoppeja, joiden pohjalta pystyimme määrittämään erilaisia käyttäjäprofiileja tai -persoonia. Nämä persoonat heijastelivat tutkimustemme löydöksiä ja auttoivat meitä puolestaan ymmärtämään, miten parhaiten suunnitella juuri oikeille ihmisille hankkeen kaikissa eri vaiheissa.

Hahmottelimme neljä keskeistä suunnitteluteemaa, joiden varaan pyrimme rakentamaan käyttäjäkokemuksen: yhdessä asuminen, yhdessä oppiminen, yhdessä työskentely ja yhdessä tunteminen. Koska Puistonmäen palvelutalo tulee toimimaan kotina monille erilaisille yksilöille ja käyttäjäryhmille, koimme teemoja määritellessämme tärkeäksi korostaa jokaisen teeman yhteisöllistä aspektia. Sitten tutkimme ja pyrimme ennustamaan jokaisen persoonan jokapäiväisen käyttäjäkokemuksen kulun nähdäksemme, missä ja miten arkkitehtuuri voisi parhaiten tukea valittuja teemoja ja näin ollen parantaa asukkaiden yleistä elämänlaatua.

Tilallinen suunnittelu

Koska kyse on tuetusta palveluasumisesta, meille oli tärkeää ottaa huomioon arkkitehtuurin ympärivuorokautinen luonne ja kartoittaa asukkaiden tarpeet yhteistilojen käytön suhteen. Esimerkiksi ensimmäisen kerroksen ravintolan kanssa purimme päivittäisen käytön osiin tunti tunnilta, jotta pystyimme suunnittelemaan tilan käyttötarkoituksiinsa mahdollisimman mukautuvaksi, tilallisesta logistiikasta aina materiaalien laatuihin saakka. Seurauksena on aistisesti rikas ravintolatila, jonka eri alueet on läpikotaisesti määritelty ja huolellisesti mukautettu sopimaan erityisiin tarpeisiin ja hetkiin.

Muihin ensimmäisen kerroksen fasiliteetteihin kuuluvat takkahuone, sauna ja kylpyosasto, pyykkihuone sekä hoitohuone. Lisäksi jokaisessa ylemmistä kerroksista, joissa asunnot sijaitsevat, löytyy yhteinen tila, joka on aamuisin käytössä kahvihuoneena. Näin saadaan tuotua ensimmäisen kerroksen palveluita myös asuinkerroksiin sekä luodaan mahdollisuus läheiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön asukkaiden välillä. Yhteiset tilat rohkaisevat kaikkia astumaan ulos yksityisistä asunnoistaan ja olemaan aktiivisempia ja sosiaalisempia. Lisäksi ne toimivat myös puoliyksityisinä tiloina asuntojen ja pohjakerroksen julkisten ja puolijulkisten tilojen välillä.

Arkkitehtisuunnittelu

Suurin osa asunnoista on suunniteltu siten, että asuinyksiköt on jaettu pienempiin tiloihin, joista jokaisella on oma tarkoituksensa ja toimintonsa. Tämä saa asunnon tuntumaan suuremmalta ja mahdollistaa lyhyet kävelyt asunnon sisällä. Jokaisessa asunnossa on myös oma suuri terassi, joka tuo luonnollisen ympäristön jokaisen ulottuville, erityisesti niille jotka eivät kykene liikkumaan helposti.

Rakennuksen ulkopuolelle suunnittelimme pihan, joka soveltuu erilaisiin aktiviteetteihin, kuten pienviljelyyn, iltapäiväkävelyihin sekä tietysti saunomiseen pihalla sijaitsevassa puusaunassa. Rakennus on lähialueen maamerkki ja erottuu ympäristöstään korkeutensa vuoksi. Pienempi, inhimillinen mittakaava on kuitenkin läsnä rakennuksen jalustanomaisessa pohjakerroksessa, jonka julkiset toiminnot korostuvat suurten ikkunoiden ja erilaisten julkisivumateriaalien ansiosta.

Riippumatta siitä kuinka ja missä asukkaat viettävät aikaansa Puistonmäen palvelutalossa, meidän tavoitteenamme on luoda arkkitehtuurin avulla mukava, mukautuva ja turvallinen ympäristö – ja, mikä tärkeintä, tehdä siitä koti.

Lisää projekteja