Tehtävä
Esteettömät virkistysrakenteet Lammasaaren

Vuosi
2016-2018

Laajuus
Pitkospuupolkurakenteet, näköalatasanteet, tornit ja lavat

Työn tilaaja
Helsingin kaupunki

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Ioana Maftei + Nomaji Oy: Varpu Mikola + Ideastructura Oy

Yhteistyökumppanit
Kuvat, Video: Decopic

Osaamisalueet
Arkkitehtisuunnittelu, detaljisuunnittelu, esteetön suuunnittelu

Luonto kaikkien ulottuville

Nattours-hankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä Helsingin lähiluontokohteista esteettömämpiä ja helpommin lähestyttäviä käytännöllisellä ja ihmislähtöisellä tavalla. Lopputuloksena on sarja esteettömiä luontopolkurakenteita useilla kaupungin eri saarista. Luonnon monimuotoisuudesta ja upeista näköaloista huolimatta alueella aiemmin sijainneet polkurakenteet eivät olleet riittäviä innostamaan käyttäjiä niiden hyödyntämiseen, ja uusilla poluilla pyrittiin tuomaan tähän muutosta.

Helsingin ja Tallinnan kaupunkien yhteisessä Nattours-hankkeessa Studio Puisto Oy suunnitteli yhteistyössä Nomaji Oy:n kanssa uudet esteettömät pitkospolut ensin Lammassaareen ja myöhemmin Vanhankaupunginlahdelle sekä Harakan saarelle. Kaikki hankkeen kohteet sijaitsevat Helsingissä.

Lammassaaren olemassa olevat pitkospuut sekä saareen johtavat polkurakenteet uusittiin neljästä eri komponentista koostuvalla moduulirakenteisella ratkaisulla. Tämä rakennustapa mahdollisti olemassa olevien alusrakenteiden ja pehmeiden mutkien kestävän uudelleen hyödyntämisen koko noin yhden kilometrin mittaisen reitin varrella. Samalla kaksi uutta lintujenkatselutasannetta rakennettiin polun varrelle, ja nykyisen lintutornin viereen toteutettiin ylimääräinen katselutasanne.

Harakan saarella suunnittelun keskiössä oli sen sijaan yhtenäisten polkumerkintöjen ja kaiderakenteiden kehittäminen. Saarella sijaitseva betonibunkkeri muutettiin lintujentarkkailutorniksi, johon puiset polkurakenteet tukeutuvat kiertyen ja luoden suojaisan katselupaikan.

Design jokaiselle

Yksi Nattours-hankkeen keskeisimmistä puolista oli koko pitkospolun suunnittelu niin, että kaikkien olisi mahdollista nauttia siitä tasapuolisesti. Siksi oli olennaista tehdä reitistä mahdollisimman esteetön. Tämän priorisoimiseksi polku on rakennettu reitin varrella olevia lievästi kaltevia mutkia mukaillen ja katselutasanteiden molemmat päädyt on lasitettu täysin mahdollistaen sekä lapsille että pyörätuolin käyttäjille ympäröivän, avaran maiseman esteettömän ihailun. Lisäksi katselutasanteiden päätyjä on myös laajennettu orgaanisesti opetustilanteiden tukemiseksi sekä sosiaalisemman ja mukavamman katselukokemuksen mahdollistamiseksi. Tällaiset käytännössä hienovaraiset yksityiskohdat auttavat tekemään poluista esteettömämpiä suunnitelman kokonaisestetiikasta tinkimättä.

Tulvankestävää arkkitehtuuria

Alueen ajoittaisen tulvimistaipumuksen vuoksi Nattours-polut on rakennettu tukemaan tätä luonnollista tapahtumaa, ei vastustamaan sitä. Moduulirakenteen ansiosta pitkospolku ei kiinnity suoraan maahan, vaan rakenteen reunassa olevaan sarjaan pystysuoria puisia tolppia. Näin ollen Lammassaaren tulviessa pitkospolun ylin rakenteenalinen kerros sekä kelluu ylöspäin veden mukana että pysyy paikoillaan näiden puisten tolppien varassa. Arkkitehtuurista tulee saumaton osa ympäröivää luontoa, kun kaikkien luonnonilmiöiden, myös perinteisesti negatiivisina nähtyjen, annetaan vaikuttaa siihen. Tämä ratkaisu tuntuu meistä erityisen sopivalta juuri luontopolulle. Kaiken kaikkiaan toivomme että lähestymistapamme Nattours-hankkeen suunnitteluun voi auttaa meitä ja tulevia sukupolvia löytämään syvemmän yhteyden meitä ympäröivään luontoon.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja ja palkintoja

Lisää projekteja