Tehtävä
Historiallisen Tapulinmäen alueen täydennysrakentaminen

Vuosi
2016

Laajuus
10500 brm2

Työn tilaaja
Kangasalan seurakunta

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Sami Logren, Mikko Tilus

Osaamisalueet
Aluesuunnittelu, puurakentaminen

Tapulinmäen suunnitelma lähti liikkeelle workshopista, jossa ideoitiin Tapulinmäen tulevaisuutta yhdessä asiakkaan kanssa. Vilkkaan ideoinnin seurauksena lähdimme jatkokehittämään Kangasalan Tapulinmäen suunnitelmaa, joka koostuu neljästä osasta:

Harjunkulma on harjun suuntaan porrastuva monitoimirakennus, joka rajaa katutasoon julkisen aukion sekä lähtöpisteen julkisille, harjulle johtaville portaille.

Järvistudiot ovat asuin- ja majoitusyksiköitä, joista aukeaa komeat näkymät Ukkijärvelle. Järvistudiot kasvavat ylöspäin herkästä harjunrinteestä ympäröivään luontoon sulautuen.

Pihapiiritalot sijaitsevat tasaisella aukealla olemassaolevien rakennusten tiiviissä läheisyydessä. Pihapiiritalot rajautuvat kahteen selkeään kokonaisuuteen: Museopihaan ja kotipihaan.

Tapulitalot, kolme valkeaa auinkerrostaloa, rajautuvat kapealle kannakselle Tapulintien ja Kangasalantien väliin. Valkoiseksi rapatut asuintalot käyvät herkkää vuoropuhelua olemassaolevan kirkon vanhan kiviseinän kanssa.

Harjun iäkästä puustoa on säilytetty suunnitelmassa mahdollisimman paljon.

Lisää projekteja