Tehtävä
Asuin- ja työpaikka-alueen suunnittelu ja kehittäminen Espoon Keraan

Vuosi
2016

Laajuus
680.000 m², 12.300 asukasta

Työn tilaaja
S-Ryhmä

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Sami Logren, Pauliina Kujala, Mikko Tilus, Ioana Maftei, Tiia Anttila + Hukkatila: Jaakko Lehtonen, Risto Kärkkäinen, Minna Ritaluoma

Yhteistyökumppanit
Nomaji Maisema-arkkitehdit, Lighting Design Collective, Guringo (SWE), Boodla (SWE), Worldperfect (DEN). Asiantuntijat: Ailecon, Sweco, BioGTS, Utuapu, RDnet, Mapita, Coreorient, Urban Mill, Savosolar, Conbalance, Tarkett, Y-säätiö/M2 kodit, Fortum, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Robbes Lilla trädgård, Gaia Solar (DEN), GXN (DEN), Norwegian University of Science and Technology (NOR)

Osaamisalueet
Aluesuunnittelu, puurakentaminen, valaisusuunnittelu, rakennushistoria, hankesuunnittelu

Kilpailuehdotuksemme Kera Era keskittyy toteutettavuuden näkökulmaan tulevaisuuden asuinalueen kehittämisessä Espoon Keraan. Nykyinen logistiikka- ja teollisuusalue tullaan rakentamaan miellyttäväksi, toimivaksi ja tehokkaaksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Kilpailualueen asukasmäärä tulee lähivuosikymmeninä kasvamaan n. 12 000 asukkaalla.

 Kera Era -ehdotuksen lähtökohtana on backcasting-metodi, jossa ensin määriteltiin kolme optimistista tulevaisuuden näkymää vuodelle 2030. Aikajana käännettiin osoittamaan taaksepäin kohti nykyhetkeä, ja määriteltiin keinot ja välitavoitteet, joilla toivottu tulos saavutettaisiin. Sen jälkeen, nykyhetkestä alkaen, kolme innovaattoriryhmää ja kolme uudisraivaajaryhmää vietiin Kera Era- kehityskaaren läpi aina Uuteen Keraan vuonna 2030.

 Toisen vaiheen ehdotuksemme keskittyy kolmeen keskeiseen ideaan: Service led- kehittäminen, Placemaking & Branding sekä Cityscaping. Yksityiskohtaisilla Case studies- tutkielmilla näytetään tarvittavat toimet, joilla alueesta saadaan heti alusta alkaen houkutteleva ja asuttava vuosikymmeniä kestävän rakentamisprosessin aikana. Kilpailun aikana Studio Puisto ja Hukkatila ovat koonneet mittavan yhteistyöverkoston, jonka avulla nämä tavoitteet saadaan toteutumaan.

 Kouriintuntuvissa Case studies- tutkielmissa esitetään myös ratkaisuja koskien kiertotaloutta, autottoman liikenteen ja 20 minuutin asuinalueen periaatteita, sekä keinoja palauttaa teollisuusalueelta hävinnyttä luonnonympäristöä. Ehdotus antaa rohkean tulevaisuuden vision, unohtamatta toteutettavuutta.

Lisää projekteja