Tehtävä
Ideasuunnitelma ja esiselvitys Kankaanpään Kulttuurikampuksesta

Vuosi
Uusi Kankaanpää työpaja 2014, Ideasuunnitelma ja esiselvitys 2015, suunnittelu 2016-

Laajuus
8600 brm2

Työn tilaaja
Kankaanpään kaupunki

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Pauliina Kujala

Yhteistyökumppanit
Uusi Kaupunki

Osaamisalueet
Aluesuunnittelu, hankesuunnittelu, puurakentaminen, pienilmastoanalyysi, oppimisympäristöt, vuorovaikutus
"Kehä" ulkonäkymä Kuninkaanlähteenkadulta
"Kylä" ulkonäkymä Kuninkaanlähteenkadulta
"Kylä" sisänäkymä

 

Uusi Kankaanpää työpajasta virinneen Kankaanpään Kulttuurikampuksen ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa selvitettiin rakentamisen tarve, kampukselle sijoittuvat tahot, kampuksen
fyysiseen sijaintiin sopivimmat vaihtoehdot, vaiheittaisen rakentamisen mallit ja vaihtoehtoiset suunnitelmat kampusrakentamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, kehittää kaupunkikuvaa, parantaa kaupunkilaisten palveluiden saatavuutta, edistää etenkin luovan alan yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja vahvistaa Kankaanpään sekä välillisesti koko Pohjois-Satakunnan vetovoimaisuutta.

Työskentelyssä pyrittiin ja pyritään myös jatkossa avoimeen ja interaktiiviseen vuorovaikutukseen kuntalaisten ja toimijoiden kanssa. Studio Puisto järjesti Kankaanpäässä työpajan kaupunkilaisille ja yhteistyötahoille. Työpajoissa syntyneitä ideoita esiteltiin kaupunginvaltuustolle ja saimme paljon lisää huikeita ideoita myös valtuutetuilta. Elonpiiri on suunniteltu vaiheittainen rakentaminen ja rahoitus mielessä. Kunta toimii hankkeessa mahdollistajana rakentamalla kokonaisuuden yhteensitovan puurakenteisen kehän, mutta muuten suuri osa rahoituksesta tulee yksityisiltä sijoittajilta.

Kaksi vaihtoehtoa “Kylä” ja “Kehä” tutkittiin ideasuunnitelman tasolle. Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto “Kehä”. Elonpiiri.

 

 

 

Hankkeeseen liittyviä uutisia

Lisää projekteja