Tehtävä
Suunnitelma sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi uudeksi asuinalueeksi Mölymäkeen Kuopion keskustan tuntumaan

Vuosi
Arkkitehtuurikilpailu 2015, kunniamaininta

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen, Pauliina Kujala

Kuopion Mölymäen alueen avoimen arkkitehtuurikilpailun ehdotuksessa Una città visibile – Näkyvä kaupunki Mölymäki saa vahvan ja omaleimaisen hengen monimuotoisilla asumisen ratkaisuilla. Alueen kokonaisilme on jatke olemassaolevalle rakennuskannalle ja samalla uusi, pienimittakaavaisempi ja inhimillisempi, asumisen ja olemisen arvoja korostava oma tunnistettava kokonaisuutensa. Leikkisät kattomuodot ja korttelikokonaisuudet luovat tunnistettavan ilmeen joka sallii ja kestää yksittäisen ja vaiheittain tapahtuvan tarkemman rakennussuunnittelun. Kortteleiden sisäpihojen huvilakerrostaloissa yhdistyvät kerrostalon asumismukavuus ja pientalon luontoyhteys.

Kuopiolaisuus näkyy alueen korttelimittakaavassa, rännikaduissa, rakennusten arkkitehtuurissa ja ennen kaikkea hyvän ja toimivan arkielämän korostamisessa. Alueella on kaikki lähellä ja turvallisesti saavutettavissa. Asumisen ja olemisen kirjo sekä mahdollisuudet leimaavat sisäpihojen sarjaa jotka toimivat myös viereisten alueiden asukkaiden oleskelu-alueena.

Una città visibile on kaupunkikuvassa loistava kukkulakaupunki, mutta myös jotain mikä saa asukkaan tuntemaan, elämään ja kokemaan kaupunkia uudella tavalla.

Alueen paikoitus sijaitsee pääasiassa alueen alla olevassa kallioparkissa. Kallioparkista on järjestettävissä ylöstulot suoraan pistemäisiin kerrostaloihin sekä kortteleiden keskiosiin, kevyeen liikenteen väylille. Ajo kallioparkkiin tapahtuu eteläisimmästä kulmasta, alueen luonnollista korkeuseroa hyödyntäen. Suunnittelualuetta jakaa kaksi Aulis Rytkösen kadulta urheilualueelle johtavaa katualuetta, vehreää raittia ja alueen pitkittäisuuntaisesti kulkee kapeampi vehreä rännikatu. Raitit ja rännikadut ovat kevyeen liikenteen, huoltoliikenteen ja pelastusajoneuvojen kulkuväyliä. Vehreät raitit ja rännikadut yhdistyvät päätepisteistään viereisen luontoalueen polkuihin. Bussiyhteys on esitetty suunnittelualueen ja urheilupuiston väliin ja bussipysäkki viherraitin ja lähikaupan viereen. Kilpailuehdotuksessa on korostettu pyöräilyä niin yhteyksissä, varastotilojen mitoituksessa kuin yhteisöllisissä pyöräpajoissa. Liikkuminen alueella on haluttu tehdä mahdollisimman helpoksi, mukavaksi ja arkiliikuntaan kannustavaksi. Raittien yhteyteen on varattu alueita eri liikuntalajeille ja harrastusmahdollisuuksille. Kilpailuehdotuksen kortteli- ja piha-alueet muodostavat erilaisten luontevien harrastus-, arkiliikunta sekä leikki- ja seikkailumahdollisuuksien sarjan.

Hankkeeseen liittyviä uutisia

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja ja palkintoja

Lisää projekteja