Tehtävä
Idea- ja työsuunnitelma Elämänkaarikampuksen alueesta, johon sisältyi aluesuunnittelun lisäksi oppimisympäristökonseptin laatiminen.

Vuosi
Kilpailu 2014, 2. palkinto

Laajuus
15000-20000 brm²

Työn tilaaja
Pieksämäen kaupunki

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen

Yhteistyökumppanit
Pedagia Kaisu Vesikansa, puurakentaminen Yrjö Suonto, mobiilioppiminen Arkkitehdit Rudanko&Kankkunen

Osaamisalueet
aluesuunnittelu, hankesuunnittelu, puurakentaminen, pienilmastoanalyysi, oppimisympäristöt

Hiekanpään kampus kannustaa oivaltavaan ja kokemukselliseen oppimiseen. Rakennus ja ulkoalueet itsessään toimivat tutkivan oppimisen kohteina ja välineinä. Arkkitehtoniset ja tekniset ratkaisut havainnollistavat konkreettisesti matemaattisia, fysikaalisia, teknisiä ja taiteellisia ilmiöitä ja käsitteitä.

Rakennukset muodostava oppimisympäristön, joka mahdollistaa ja tukee erilaisia oppimistapoja. Ohjautuminen ympäristössä on intuitiivista ja ympäristö ja toiminta ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Uudet tilat rohkaisevat luonteviin, epämuodollisiin kohtaamisiin oppilaiden, henkilökunnan ja työelämän kesken. Tulevaisuudessa luokkamuotoisuus vähenee ja työelämän osaamiskokonaisuuden korostuvat. Hiekanpään uudet oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun aihekokonaisuuksien pohjalta. Oppiminen tapahtuu välillä opettajan ohjauksessa, välillä itsenäisesti ja ryhmissä tutkien ja kokeillen tai leikinomaisesti puuhaten ja liikkuen. Jokainen kuuluu omaan opetusryhmäänsä, mutta sen ohella perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa muodostetaan yhteisiä projekteja ja toimintaryhmiä yhdistäen eri ikäluokkia ja jopa sukupolvia. Toiminnassa voi olla mukana myös koulun ulkopuolisia kumppaneita, esimerkiksi paikallisia yrityksiä, yrittäjiä, taiteilijoita ja yhdistyksiä. Toimintatapa edellyttää pedagogista ammattitaitoa, idearikkautta sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta monella tasolla, tietotekniikan välineitä ja osaavaa käyttöä sekä päivittäin muunneltavia ja joustavasti käytettäviä tiloja.

Tavoitteena on sellaisen yhteisen toimintakulttuurin luominen, jossa asioita tehdään yhdessä. Joustava, osallistava ja oppijalähtöinen tila tukee monipuolista oppimista erilaisissa ryhmissä. Tila avautuu koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin, rohkaisee kohtaamisiin ja inspiroi oppijoita tarjoamalla kiinnostavia ärsykkeitä ja oppimisvälineitä itsenäiseen käyttöön. Mobiilioppiminen ja virtuaalisuus ovat tärkeä osa oppijalähtöistä ympäristöä: opiskeluun tarvittavat välineet eivät ole sidoksissa paikkaan, vaan ne voidaan viedä minne vain. Näin oppimisympäristö laajenee: luonnosta ja kaupunkitilasta tulee tulevaisuuden luokkahuoneita.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja ja palkintoja

Lisää projekteja