Tehtävä
Vartiosaaren rantavyöhykkeiden täydennysrakentamisen suunnitelma

Vuosi
2014

Laajuus
Ehdotetun täydennysrakentamisen laajuus yhteensä 14 000 kem2

Työn tilaaja
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen + Ateljé Suojo + VSU Maisema-arkkitehdit

Osaamisalueet
aluesuunnittelu, rakennushistoria, hankesuunnittelu, loma- ja matkailurakentaminen, puurakentaminen

 

Kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan merkittävästä Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimaista, monipuolista ja tiiviisti rakennettua saaristokaupunginosaa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Vartiosaari kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009) osana Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusta.

Helsingin kaupunki pyysi Studio Puistoa ideoimaan Vartiosaaren tulevaisuutta. Suunnittelutyömme tavoitteena on, että kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvila-aluetta kehitetään osana asuin- ja virkistysalueita siten, että huvila-arkkitehtuurin, maiseman ja puutarhakulttuurin keskeiset ominaispiirteet ja arvot säilytetään ja suojellaan. Arvokkaimmat julkisessa omistuksessa olevat huvilat ja puutarhat pyritään kunnostamaan ja avaamaan julkiseen käyttöön. Työmme tarkoituksena on laatia kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle huvila- ja ranta-alueelle tarkemmat suunnittelu- ja kehittämisperiaatteet, jotka turvaavat alueen ympäristön, maiseman ja rakennuskannan arvojen säilymisen ja mahdollistavat alueen kehittämisen nykyistä aktiivisempaan ja monipuolisempaan virkistys- ja asuinkäyttöön.

Kilpailuehdotuksessa korostuu sosiaalinen kestävyys sekä yhteisöllisyyden mahdollisuus. Aluetta halkovat vehreät raitit toimivat niin kevyeen liikenteen väylinä, yhteisinä oleskelu-alueina kuin hulevesien ohjaukseen, pidätykseen ja imeytykseen. Suojaisat korttelirakenteet luovat suotuisan pienilmaston ja pohjoisimman korttelin piha-alueella korostuu lähiviljelyn merkitys marjapensaineen ja hedelmäpuineen. Kohopenkit mahdollistavat pienimuotoisen viljelyn. Keskimmäisessä korttelissa sijaitsevat pelikentät ja liikuntasali, korttelikahvila sekä etelänpuoleisessa korttelissa pieni päiväkoti ja leikkikentät. Tärkeimmät arkielämää helpottavat lähipalvelut on myös sijoitettu alueelle.

Tarpeen ja kysynnän mukaan pistekerrostalojen ylin kerros rakennetaan yhteisenä viherhuoneena ja saunatilallisena kattoterassina. Kattoterassilta ja viherhuoneilta avautuvat hulppeat näköalat. Alueen rakennusten monimuotoiset kaltevat kattopinnat soveltuvat aurinkoenergian hyödyntämiseen sekä sadeveden keräykseen. Rakennuksissa suositaan kestäviä materiaalivalintoja. Kortteleiden sisäosissa olevat huvilakerrostalot voidaan toteuttaa ryhmärakennuttamisperiaatteella.

Lisää projekteja