Tehtävä
Siirtolapuutarha-alueen aluesuunnitelman, siirtolapuutarhamökin tyyppipiirustusten sekä yhteistilarakennuksen luonnossuunnitelman laatiminen

Vuosi
kevät 2014

Laajuus
2000 brm2

Työn tilaaja
Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto

Suunnittelu
Studio Puisto Arkkitehdit: Mikko Jakonen, Emma Johansson, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Willem van Bolderen

Osaamisalueet
Aluesuunnittelu, hankesuunnittelu, loma- ja matkailurakentaminen, puurakentaminen

Toimeksiantoon kuului Helsingin Suutarilaan perustettavan siirtolapuutarha-alueen aluesuunnitelman päivittäminen, n. 20 kerrosneliömetrin kokoisen siirtolapuutarhamökin tyyppipiirustusten ja rakennustapaohjeiden laadinta, sekä alueen yhteistilarakennuksen luonnossuunnittelu. Alueelle tulee n. 90 siirtolapuutarhamökkiä.

Mökki on harjakattoinen, puurakenteinen pelkistetty talo, jonka tilat on selkeästi ryhmitelty käyttötarkoituksen mukaan, ja joka jakautuu kahteen rakennusmassaan. Päämassassa sijaitsevat nukkumiseen, oleskeluun ja ruoanlaittoon liittyvät tilat ja toiminnot. Pienemmässä massassa on kuivakäymälä ja varasto.

Siirtolapuutarhatontit ovat kooltaan n. 200 neliömetriä ja mökin sijoittelusta tontille on esitetty kolme vaihtoehtoista mallia. Kaikissa vaihtoehdoissa päämassa sijaitsee tontin pohjoissivulla, tien puoleisessa kulmassa, kun taas pienempi massa voi sijaita päämassan yhteydessä, tontin toisessa päässä tai myös tien puolella. Näitä kolmea sijoitteluvaihtoehtoa sopivasti rytmittämällä alueen yleisilmeestä tulee vaihteleva ja kiinnostava.

Päämassa avautuu koko seinän kokoisilla lasisilla liukuovilla etelään, suoraan tontille. Muut sivut ovat umpinaisia. Selkeä, yhteen suuntaan avautuva, aukotus muodostaa saumattoman yhteyden sisä- ja ulkotilan välille ja helpottaa mökin kalustamista. Mökin julkisivut ovat harmaaksi kuultokäsiteltyä pystylautaa, ikkunoiden ja ovien puuosat on käsitelty samoin. Kateratkaisuna on perinteinen musta kolmiorimahuopakate. Terassit ovat käsittelemätöntä lehtikuusta. Särmää tyylikkään harmaaseen värimaailmaan tuovat liukukiskoilla kulkevat ritiläluukut, joiden väriksi asukkaat voivat valita punamullan, keltamullan tai valkoisen. Ritiläluukut toimivat sään- ja auringon suojana ja niillä mökki myös voidaan sulkea talveksi tai muuta pidempää poissaoloa varten. Sisältä mökki on vaalea; sen katto- ja seinäpinnat ovat vaaleaksi käsiteltyä koivuvaneria, lattia on lipeävalkaistua kuusilankkua.

Alueen yhteistilarakennus ottaa materiaalinsa ja muotokielensä mökistä. Rakennus on pääosin mökkiläisten käytössä, mutta siinä toimii myös kahvila, joka palvelee läheisten ulkoilureittien kulkijoita. Pohjaratkaisultaan rakennus on yksikerroksinen atriumtalo, jonka toisessa siivessä sijaitsevat saunomiseen, peseytymiseen ja huoltoon liittyvät tilat. Lopputila on yhtenäinen ja toimii tarvittaessa kokoontumistilana tai kahvilana. Atriumin keskelle, ilta-auringon suuntaan, jää nuotiopaikka. Ulkona on tila myös kesäkeittiölle.

Lisää projekteja