Tehtävä
Varjakan historiallisen sahasaaren ja mantereen puolella olevan sataman rakentamisen viitesuunnitelma

Vuosi
Kutsukilpailu 2012 (1. palkinto ja toimeksianto). Asemakaavan viitesuunnitelma 2013-2014.

Laajuus
15400 brm2

Työn tilaaja
Oulun kaupunki

Suunnittelu
Arkkitehdit Sarlin&Sopanen + Studio Puisto Arkkitehdit; Emma Johansson, Heikki Riitahuhta, Marja Sopanen, Olli Sarlin

Yhteistyökumppanit
Ramboll (maisemasuunnittelu, vaikutusten arviointi), Buro Happold

Osaamisalueet
Aluesuunnittelu, rakennushistoria, hankesuunnittelu, loma- ja matkailurakentaminen, puurakentaminen

Suunnitelmassa Varjakan alueelle on luotu selkeä, puuteollisuuden historiaan tukeutuva identiteetti. Varjakan kehittämiseksi luotu suunnitelma tukee alueen ympärivuotista vetovoimaa ja mahdollistaa alueen kehittämisen vaiheittain. Alueen rakenteen perustana on yhtenäinen, koko alueen kattava reittiverkosto, jonka ympärille mökkialueet ja muu rakentaminen sijoittuvat. Verkosto muodostuu näkymäakseleista, joita on luotu kiinnostavien paikkojen välille.

Mökkialueet sovitetaan huolellisesti maisemaan ja ympäröivään luontoon ja niiltä avataan harkitusti näkymälinjoja kohti rantaa. Koko Varjakan alueella on hyödynnetty merellisyyttä ja luonnon ja maiseman tuottamia arvoja. Aktiviteetit ja palvelut on sijoitettu ja mitoitettu siten, että ne säilyttävät maiseman ja luonnon kannalta tärkeät alueet, mutta hyödyntävät ja vahvistavat maiseman ja luonnon ominaispiirteitä ja mahdollistavat niiden vahvan kokemisen vuorokauden ja vuoden eri aikoina.

Monipuolinen rakennuskanta tarjoaa vaihtoehtoisia majoitusratkaisuja loma-asumiseen pienistä kesämajatyyppisistä mökeistä suurempiin huviloihin. Rakennustyypit mahdollistavat vaiheittaisen toteutuksen: pienempiä mökkejä voidaan täydentää piharakennuksilla tai rakennuksiin liittyvillä torniosilla, suuremmissa mökeissä pihapiiriä voidaan täydentää laajennusosilla atriumpihan ympärillä. Kaikkien uudisrakennusten pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Uudisrakennukset toteutetaan passiivitaloina tai uusiutuvaa energiaa hyödyntävinä aktiivienergiataloina.

Hankkeeseen liittyviä julkaisuja ja palkintoja

Lisää projekteja